Praktisk veileder om eksponeringsscenarioer for etterfølgende brukere

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) har publisert en praktisk veileder for etterfølgende brukere om hvordan de kan håndtere eksponeringsscenarioer som følger med sikkerhetsdatabladene for noen av kjemikaliene de kjøper inn.

Etterfølgende brukere

  • Etterfølgende brukere er virksomheter som bruker kjemikalier, enten til å lage andre kjemikalier, produsere ulike produkter eller til tjenesteyting.
Veilederen gir en oversikt over de viktigste pliktene etterfølgende brukere har når det gjelder eksponeringsscenarioer og tips om hvordan de kan sjekke om den faktiske bruken av kjemikaliene i virksomheten er i samsvar med eksponeringsscenarioene.

Veilederen (Practical guide 13: How downstream users can handle exposure scenarios) er foreløpig publisert på engelsk, men vil bli tilgjengelig på 22 EU-språk.

Tema