Nye EU-forordninger om kvotepliktige utslipp

21. juni 2012 ble to nye forordninger om kvotepliktige utslipp godkjent i EU. Forordningene gjelder overvåking, rapportering, akkreditering og verifikasjon av kvotepliktige utslipp.

De to nye forordningene som er godkjent av EU-kommisjonen er:

  • Forordning om overvåkning og rapportering av kvotepliktige utslipp (MR)
  • Forordning om akkreditering og verifikasjon av kvotepliktige utslipp (AV)

Du kan lese mer om vedtakene og laste ned forordningene på nettsidene til EU-kommisjonen.

Tema