Advarer mot ulovlige flasker med tennvæske

Pass på at flasken med tennvæske er sort når du handler inn til grillkosen i sommer. Gjennomsiktige flasker kan forveksles med drikkeflasker og er forbudt å selge.

Tidligere denne måneden fant Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) de ulovlige flaskene i en dagligvareforretning i Oslo-området.

– Selv en liten slurk tennvæske kan føre til alvorlig lungeskade, sier senioringeniør Kjersti Furset i Klif.

Forhandleren ble pålagt å fjerne flaskene fra hyllene umiddelbart. Klif utelukker ikke at ulovlige flasker fortsatt kan være til salgs andre steder, selv om forbudet ble innført i november 2011.

Svart er ok: Den svarte flasken er lovlig å selge. Den blanke er forbudt å selge. Foto: Klif. (Bildet kan brukes fritt ved å oppgi kilde.)

Sort emballasje

Kravet om sort, ugjennomsiktig emballasje og barnesikret kork gjelder både tennvæske og lampeolje som er merket med faresetningene "farlig, kan forårsake lungeskade ved svelging" (R65) eller "kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene" (H304). De sorte flaskene skal inneholde maksimalt en liter.

– Alle ledd i leverandørkjeden – inkludert forhandlerne i den enkelte butikk– har et selvstendig ansvar for å overholde regelverket, sier Kjersti Furset. Det vil si at ingen kan selge tennvæske eller lampeoljer i gjennomsiktige flasker, selv om flaskene var innkjøpt før forbudet ble gjeldende.

Pålegg fra Klif

Produsenter, importører og distributører har en særlig plikt til å ha kunnskap om regelverket og å formidle denne videre i forsyningskjeden. Klif har derfor sendt brev til disse med en påminnelse om forbudet, og samtidig pålagt dem å formidle informasjon om forbudet til forhandlere og detaljister.

87 telefoner til Giftinformasjonen

Giftinformasjonen har så langt i 2012 fått 75 henvendelser om barn og voksne som har drukket tennvæske. Noen har nok forvekslet flaskene med drikkevann. I samme periode har de fått 12 henvendelser om lampeolje. Det har ikke vært noen markant nedgang i antall henvendelser om tennvæske og lampeolje etter at forbudet ble innført. Det kan skyldes at mange fortsatt har gjennomsiktige flasker kjøpt før forbudet, og det kan være andre årsaker.

Kontakt lege eller Giftinformasjonen

– Vår erfaring er at det går bra med de aller fleste som får i seg tennvæske og lampeolje, men i noen tilfeller blir det svært alvorlige symptomer som må behandles på sykehus, sier seniorrådgiver Mari Tosterud hos Giftinformasjonen. Fordi det kan være svært alvorlig i få i seg selv små mengder tennvæske og lampeolje, bør lege eller Giftinformasjonen alltid kontaktes. Om noen får kraftig hoste eller tung pust etter å ha drukket slike produkter, bør man ringe 113 umiddelbart.

Lov å bruke gammel tennvæske

Forbrukere som fortsatt har tennvæske i gjennomsiktige flasker har lov til å bruke dette. Forbrukere, forhandlere og andre som har faremerket tennvæske som de skal kvitte seg med, må huske at dette er farlig avfall som må leveres til godkjent mottak. Privatpersoner kan levere det til kommunale mottak for farlig avfall.

Tema