Foredrag på seminar om når ulykker truer miljøet 1. februar 2012

Her finner du foredragene på seminaret i Oslo 1. februar 2012 om forebygging og begrensning av akutte utslipp.

Forebygge ulykker

  • Forebygging av ulykker som kan medføre akutte utslipp, er en hovedprioritering for å unngå miljøskade.
  • Det er viktig at involverte innen petroleumsvirksomheten ivaretar dette i alle faser av virksomheten, under planlegging, design, bygging og drift av installasjoner.
  • Er ulykken først ute, skal ansvarlig operatør være godt forberedt og sette inn de riktige tiltak for å begrense mulig miljøskade.
For fjerde gang inviterte Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Petroleumstilsynet (Ptil) til fellesseminar der forebygging av ulykker settes inn i et miljøperspektiv.

Foredrag

Tema