Samla miljøkunnskap om Norskehavet

Kunnskapen om miljøtilstanden i Norskehavet er oppdatert, samla og presentert på nettstaden Miljøstatus i Noreg. Informasjonen er ein viktig del av arbeidet med den heilskaplege forvaltingsplanen for Norskehavet.

Tema