Økte klimagassutslipp i 2010

De innenlandske klimagassutslippene var 53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2010. Det var 4,7 prosent høyere enn året før. Den store oppgangen skyldes stort sett økt aktivitet i norsk økonomi etter nedgangen i 2008 og 2009.

De nye beregningene bekrefter tallene som ble publisert i mai 2011, at innenlandske klimagassutslipp økte betydelig fra 2009 til 2010.

Statistikken er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Tema