Nye spørsmål og svar om forurenset grunn

Spørsmål og svar siden for forurenset grunn er nå oppdatert, blant annet med informasjon om mellomlagring av forurensede masser og hvordan utarbeide normverdier for nye stoffer.

Spørsmålene er laget med bakgrunn i de vanligste henvendelsene vi får fra konsulenter, myndigheter og privatpersoner om forurenset grunn.

Tema