Nasjonal vassmiljøkonferanse 27. og 28. mars

Nasjonal vassmiljøkonferanse, som blir arrangert av direktorata som samarbeider for gjennomføring av vassforskrifta i Noreg, er i år på Oslo kongressenter.

Tema