Miljøjournalister vant pris

Ti skoleelever ble tirsdag hedret som Norges beste miljøjournalister. Prisutdelingen fant sted på Flåtestad skole i Oppegård, som en del av undervisningsopplegget Miljøjournalistene.

Miljøjournalistene

  • Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) har satt i gang Miljøjournalistene for å øke miljøkunnskapen i skolen og bevisstheten om lokale miljøspørsmål.
  • Innhenting av fakta om miljø har vært en viktig del av Miljøjournalistenes arbeid.
  • Klif har derfor lagt til rette for at elevene enkelt kan finne informasjon både på Miljøstatus.no og andre kilder.
Ved hjelp av journalistiske metoder har 350 elever fra skoler over hele landet undersøkt miljøforholdene i sine kommuner. De avdekket små og store miljøutfordringer.

Undersøkte vannkvalitet

Blant elevene som vant, var tre elever fra Mjær skole i Enebakk kommune i Akershus. De har undersøkt vannkvaliteten i Enebakk, som en del av det nasjonale skoleprosjektet Miljøjournalistene.

Nå har artikkelen de skrev, blitt kåret til en av de beste i landet.

- Vi ble overrasket over at vannkvaliteten i vannene som vi bader og fisker i, er så dårlig, sier Hannah Warnes, en av vinnerkandidatene fra Mjær ungdomsskole.

De innsendte bidragene har blitt vurdert av en jury med kompetanse innen både miljø og journalistisk arbeid. Les elevenes artikler og filmer på skolenes egne skoleblogger på Miljøjournalistene.no.

Tenke globalt, handle lokalt

– Det er lett å avfeie miljøproblematikken som noe stort og fjernt som vi ikke kan gjøre noe med. Elevene har skrevet om natur- og miljøutfordringene i sitt nærområde og etterspurt løsninger fra kommunene. Det er viktig å få oppmerksomhet om sånne saker i lokalsamfunnet, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Ros fra miljøvernministeren

Miljøjournalistenes arbeid har blitt lagt merke til av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, som har god kunnskap om prosjektet. Han sender sine varmeste gratulasjoner til elevene.

- Det er inspirerende for meg som miljø- og utviklingsminister å se at lokale miljøsaker engasjerer ungdom. Vinnerbidragene viser at elevene kan bruke ulike kilder og kan trekke ut vesentlig informasjon. De klarer også å vise oss sammenhengen mellom små og store miljøutfordringer og etterlyser konkrete løsninger, sier Erik Solheim.

Tema