Dokumentar om miljøgifter

Den svenske dokumentarfilmen "Underkastelsen" vises på NRK 2 onsdag 15. februar klokken 22.30. Filmen handler om helse- og miljøskadelige stoffer som vi mennesker utsettes for i hverdagen. Klif håper filmen skaper debatt.
 

Underkastelsen from Folkets Bio on Vimeo.

I dokumentarfilmen "Underkastelsen" måles innholdet av miljøgifter i blodet til filmskaperen, regissør Stefan Jarl, og en gravid kvinne. Prøvene viser at de har mange av de verste miljøgiftene i kroppen, som PCB, kvikksølv, bromerte flammehemmere, perfluorerte forbindelser og bisfenol A.

- Jeg håper filmen får oppmerksomhet og skaper debatt. Det er grunn til å være bekymret for den kjemikaliecocktailen vi får i oss gjennom lufta vi puster, maten vi spiser og tingene vi bruker. Det er stort behov for mer kunnskap om effekter på helse og miljø, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Stort behov for kunnskap

Hormonforstyrrede stoffer

  • I "Underkastelsen" er det spesielt fokus på hormonforstyrrende stoffer.
  • De kan finnes i en rekke forbrukerprodukter, blant annet tekstiler, maling, rengjøringsmidler, kosmetikk og plast, og i mat, luft og vann.
  • I sterkt forurensede områder er det påvist skade på snegler, seler og alligatorer som antas å skyldes forstyrrelser i hormonsystemet.
  • Sammenhengen mellom forstyrrelser i hormonsystemet og eksponering for kjemiske stoffer er ikke fullstendig klarlagt for mennesker.
  • Det er mistanke om at effekter som redusert sædkvalitet og økt hyppighet av testikkelkreft delvis kan skyldes kjemikalier.
Det er vanskelig, kostbart og tidkrevende å kartlegge helse- og miljøeffekter av enkeltstoffer, kombinasjoner av ulike miljøgifter og den samlede effekten av miljøgifter kombinert med andre belastninger på kroppen.

Kunnskap om disse stoffenes skadelige egenskaper kommer hovedsakelig fra dyreforsøk hvor ett enkelt stoff er undersøkt. Hvilken betydning det har at vi utsettes for en cocktail av kjemikalier vet vi for lite om, og økt kunnskap står høyt på dagsorden både i Norge og EU.

Hva kan jeg gjøre?

Det enkleste rådet er å kjøpe produkter med de offisielle miljømerkene Svanen og Blomsten. Disse varene er blant de aller mest helse- og miljøvennlige i sin kategori.

Du bør også være en krevende kunde når du handler. Handelsnæringen har ansvaret for at det de selger er trygt og lovlig. De er pålagt å ha kunnskap om varenes innhold og miljømessige egenskaper.

Spør i butikken om produktet inneholder helse- eller miljøskadelige stoffer. Loven gir deg rett til å få svar, enten fra forhandler, importør eller produsent.

Du får også råd om farlige stoffer i produkter og trygge valg på nettstedet Erdetfarlig.no 

Hva gjør myndighetene?

Når det er mistanke om at stoffer har betenkelige egenskaper, setter myndighetene i gang tiltak for å unngå skadelige effekter på dyr og mennesker. Stoffene som omtales i "Underkastelsen" har lenge vært i myndighetenes søkelys.

Flere av stoffene er allerede strengt regulert eller forbudt, for eksempel PCB, kvikksølv, PFOS og noen bromerte flammehemmere. For andre stoffer pågår det prosesser for å regulere bruken av dem.

Produsenter får større ansvar

Det beste er selvfølgelig om vi kjenner effektene før stoffene blir tatt i bruk. EUs kjemikalieregelverk (REACH) krever at produsenter må dokumentere egenskapene til et stoff før det kan bringes på markedet.

Det er et viktig skritt i kjemikaliepolitikken at næringslivet selv får mer ansvar. Parallelt med dette jobber vi fra myndighetenes side sammen med kolleger i andre land for stadig bedre dokumentasjon og strengere regler som gir enda bedre beskyttelse av helse og miljø.

Tema