Kurs om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider 25.-26. april

Miljøringen, NGI og Klif inviterer medlemmer og interesserte til kurs i kapittel 2 i forurensningsforskriften om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider og veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. Kurset holdes onsdag 25. og torsdag 26. april 2012 i Oslo.

Kurset er primært rettet mot kommunene og sentrale aktører i markedet som har ansvar for opprydding av forurenset grunn. Målet er å gi utvidet kompetanse i forbindelse med de oppgaver disse er tillagt i tilknytning til forskriften.

Kurset består av både forelesninger, case/gruppeoppgaver og en ”åpen post” der man kan ta opp spørsmål fra egen erfaring med forurenset grunn-saker som ikke har blitt omfattet av foredrag, og som det kan være nyttig å ha en felles diskusjon på.

Kursdeltakerne vil få utlevert kursmateriell og relevant bakgrunnsinformasjon ved kursstart.

Påmelding per e-post til post@miljoringen.no innen 11. april 2012.

Tema