Kriseinfo.no – inngang til myndighetens kriseinformasjon

På kriseinfo.no finner befolkningen kvalitetssikret informasjon fra myndighetene før, under og etter en krise. Her presenteres et samlet bilde av hva som skjer, hva du som innbygger bør gjøre og hvilke myndigheter som gjør hva.

Kriseinfo.no: En lenkeportal, som samler relevante opplysninger og henviser videre til andre nettsider for utdypende informasjon.

DSB redaktør for Kriseinfo.no

  • Redaksjonen er lagt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som har ansvaret for å etablere og drifte portalen.
  • Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) er en av etatene som deltar med informasjon til nettstedet.
Kriseinfo.no finner innbyggerne den informasjonen de trenger på ett sted, uten at de må vite hvordan ansvar og oppgaver er fordelt mellom ulike myndigheter.

Varsler og informasjon

Portalen er i kontinuerlig drift, og oppdateres med varsler og informasjon knyttet til risiko og beredskap. Her finner du informasjon  om hva som kan skje i Norge, hva myndighetene gjør og hva den enkelte innbygger kan gjøre for å minimere konsekvensene ved en hendelse.

Informasjonsansvaret ligger fremdeles hos myndighetene. Kriseinfo.no er inngangsporten til informasjon i kriser og en plattform for samlet informasjon fra myndighetene.

Tema