Klimasamarbeid med Kina

Klif har samarbeidet med Kina om ulike miljøprosjekter i over ti år. Nå vil vi dele våre erfaringer med kinesiske myndigheter om å utvikle et nasjonalt system for klimakvoter og et regnskap for utslipp av klimagasser.

Audun Rosland: Leder klimaavdelingen i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Her fra Den himmelske freds plass etter et møte med kinesiske myndigheter i januar. Foto: Klif:

– Vi har god kompetanse både på å utvikle velfungerende system for kjøp og salg av klimakvoter og hvordan beregne og måle utslipp av klimagasser. Det er faglig utfordrende og meget spennende å bistå kinesiske myndigheter med vår ekspertise, sier avdelingsdirektør Audun Rosland i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Ambisiøse klimamål i Kina

Kinas klimamål

  • Kina skal redusere CO2-intensiteten med 40-45 prosent fra 2005 til 2020.
  • Fra 2010 til 2015 skal CO2-intensiteten ned med 17 prosent.
  • Redusert CO2-intensitet betyr reduksjon i utslippene av CO2 i forhold til brutto nasjonalprodukt.
Kina har satt seg viktige klimamål.

– Det viktigste virkemidlet i Kinas klimapolitikk er etablering av nasjonalt kvotesystem. Deres mål er å få på plass et slikt system i 2015. Vi ser fram til å dele våre erfaringer med Kina, sier Audun Rosland, som leder klimaavdelingen i Klif.

Teknisk ekspertise fra Klif

Formelt går avtalen mellom Norge og Kina via FNs utviklingsprogram UNDP. I praksis vil samarbeidet foregå direkte mellom kinesiske institusjoner og Klif.

– Samarbeidet vil fokusere på utvikling av et klimakvoteregister og retningslinjer for beregning av utslipp for bedrifter som omfattes av kvotesystemet. Vi skal også bistå kineserne med å utvikle et regnskap for utslipp av klimagasser på provinsnivå, sier Audun Rosland.

Klif vil først og fremst samarbeide med kinesiske etater og forskningsmiljøer som bistår myndighetene med utviklingen av kvotesystemet og utslippsregnskapet.

Tema