Klimafilmer for skoleungdom

Hvordan endrer klimaet seg? Kan vi stole på klimaforskere? Hvilke tiltak virker? Det er noen av temaene det nå lages kortfilmer om for bruk i skolen. Filmene skal tilbys som en undervisningspakke til ungdomsskoler og videregående skoler.

Klima er et tema som spenner over et vidt spekter av fag. Samfunnet vil få mange utfordringene knyttet til klimaendringer. Alle vil bli berørt på en eller annen måte. Det er derfor viktig med kunnskap og engasjement om klima og klimaendringer.

Klimafilmer for skoleelever

Undervisningspakken er et samarbeid mellom Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), CICERO Senter for klimaforskning, Naturfagsenteret og Snöball Film.

De tre første filmene lanseres i løpet av mars 2012. Utviklingen og produksjon støttes av Klimaløftet og Klif.

 

Klimafilm: Rettet mot elever ved ungdomsskoler og videregående skoler. Klikk på bildet for å starte filmen

Undervisningspakke

I tillegg til filmene vil undervisningspakken bestå av oppgaver og forslag til flere fagressurser. Klimafilmene vil være en støtte for lærere i undervisninge. De skal også skal bidra til større engasjement og forståelse for temaet hos elevene.

Filmene vil vises på nettstedet www.klimafilm.no

Tema