Film og debatt om miljøgifter 8. februar

Hver og en av oss utsettes vi for en rekke miljøgifter. Hva gjør disse kjemikaliene med oss? Dette er tema for den svenske dokumentarfilmen Underkastelsen, som vises på Cinemateket i Oslo klokka 18 onsdag 8. februar. Etter filmen blir det debatt om miljøgifter hvor Klif deltar.

Tema for debatten:

  • Hva sier forskningen, og hva gjør myndighetene og industrien gjør for å begrense eksponeringen for de ulike stoffene?

Panelet består av:

  • Carl-Gustav Bornehag, professor i folkehelsevitenskap ved Karlstad Universitet
  • Thorjørn Larsen, professor ved kjemisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Helle Knutsen, Folkehelseinstituttet
  • Christine Bjørge, Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)

Trailer:

Underkastelsen from Folkets Bio on Vimeo.

Tema