Avløpskonferanse 25.-26. april 2012

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er samarbeidspartner under avløpskonferansen 2012 på Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås 25. og 26. april.

"Små avløp - store utfordringer" er tittelen på årets konferanse. Den ser spesielt på de store utfordringene rundt mindre avløpsanlegg, som kommunal forvaltning.

Avløpskonferansen retter seg primært mot saksbehandlere, miljøforvaltning, rådgivere, leverandører/produsenter, studenter, forskere og anleggseiere.

Påmeldingsfrist for Aløpskonferansen 2012 er 16. mars.

Tema