Seminar om strategisk støykartlegging 26. september 2012

Klif inviterte til seminar for anleggseiere og myndigheter som skal utarbeide handlingsplaner mot støy, etter forurensningsforskriftens § 5-14, onsdag 26. september 2012.

Her kunne du blant annet høre om erfaringer representanter fra Oslo kommune, Sverige og Danmark har fra deres arbeid med handlingsplaner i 2008, etter kravene i EUs rammedirektiv for støy.

Seminaret var åpent for alle som er involvert i arbeidet med handlingsplaner etter forurensningsforskriftens § 5-14. Påmeldingsfristen var 18. september 2012.

Tema