Opprettholder midlertidig tillatelse til bruk av flokkuleringsmiddel ved Sydvaranger Gruve

Miljøverndepartementet opprettholder Klif tillatelser til bruk av flokkuleringsmiddelet Magnafloc 1707 ved Sydvaranger Gruve. Tillatelsen forlenges fram til 20. mai 2012.

Tema