Langtidsvirkninger av utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten

På oppdrag fra Forskningsrådet er nå resultater fra ti års forskning på langtidseffekter av utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten samlet i en populærvitenskapelig rapport.

Forskningsprogrammet "Langtidsvirkninger av utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten (PROOF)" ble satt i gang høsten 2002. Det ble videreført som et eget delprogram PROOFNY i Havet og kysten.

Programmet har fram til 2011 omfattet 65 prosjekter og resultert i rundt 110 publikasjoner og rapporter. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har deltatt i programmet.

Ny rapport

Den nye rapporten om langtidseffekter av utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten, er basert på de vitenskapelige artiklene og rapportene som til nå er produsert og på statusrapporter levert til Forskningsrådet.

Rapporten vil være et viktig bidrag for å forstå hvordan offshorevirksomheten påvirker havmiljøet og til å unngå vesentlige negative effekter.

Tema