April 2012

Brannskumprodusent må kartlegge forurensning

Det er funnet svært høye nivåer av stoffet PFOS i fiskelever utenfor Solberg Scandinavian AS i Radøy kommune i Hordaland. Klif vil pålegge brannskumprodusenten nye undersøkelser... 26.04.12

Tilsyn med storulykkevirksomheter

Forebygging av ulykker i virksomheter som håndterer farlige kjemikalier, er en viktig oppgave. Norske tilsynsmyndigheter kontrollerer nå virksomheter som er omfattet av... 26.04.12

Vil stanse bruk og utslipp av flere farlige kjemikalier

To kjemikalier som brukes i vanlige forbrukerprodukter, er så miljøskadelige at de ikke bør brukes. 24.04.12

Langtidsvirkninger av utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten

På oppdrag fra Forskningsrådet er nå resultater fra ti års forskning på langtidseffekter av utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten samlet i en populærvitenskapelig rapport. 24.04.12

Opprettholder midlertidig tillatelse til bruk av flokkuleringsmiddel ved Sydvaranger Gruve

Miljøverndepartementet opprettholder Klif tillatelser til bruk av flokkuleringsmiddelet Magnafloc 1707 ved Sydvaranger Gruve. Tillatelsen forlenges fram til 20. mai 2012. 24.04.12

Vurderer strengere miljøkrav til bilvrak

For å hindre spredning av miljøgifter, kan det bli strengere krav både til fragmentering... 24.04.12

Arbeider videre med ny klimaavtale i Oslo

Norge er vertskap når mange av landenes sjefsforhandlere møtes for å forberede det vider... 20.04.12

Virksomheter må søke om kjemikaliebruk

Norske og andre europeiske virksomheter får langt strengere krav til bruk av de farligst... 18.04.12

Ikke behov for umiddelbare tiltak ved AF Miljøbase Vats

Raunes Fiskefarm hevder det er omfattende forurensning fra AF Miljøbase Vats i Rogaland.... 16.04.12

Webinar for etterfølgende brukere 23. april

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) arrangerer gratis web-seminar for etterfølgende brukere (nedstrømsbrukere) i REACH. 16.04.12

Stoffevaluering i REACH: arbeidet i gang

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) har vedtatt første løpende handlingsplan (CoRAP) over totalt 90 stoffer som skal evalueres av nasjonale kjemikaliemyndigheter de neste tre... 13.04.12

Klif på Europa-kartet

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er en viktig miljøfaglig partner når Norge... 13.04.12

Nordisk seminar om nye miljøgifter 7. og 8. mai

Screeninggruppen under Nordisk ministerråd arrangerer seminar om nye miljøgifter i Lund, Sverige. På seminaret vil du få presentert de siste resultater fra Nordiske undersøkelse... 10.04.12

Kontrollerer fiskeforedling

Fylkesmannen og Klif kontrollerer i vår fiskeforedlingsindustrien langs kysten fra... 10.04.12

Heile ekstremvêrrapporten frå FNs klimapanel

I november i fjor la FNs klimapanel (IPCC) fram samandraget av sin spesialrapport om handtering av risikoen for ekstreme hendingar og katastrofar for å forbetre tilpassinga til... 10.04.12

Lavere utslipp fra bedrifter med klimakvoter

Utslippene av klimagasser fra 114 industri- og offshorevirksomheter i Norge gikk ned med... 02.04.12

Tennvæske skal seljast i svarte og ugjennomsiktige flasker

For at ikkje tennvæske skal forvekslast med drikkeflasker, er det no forbode å selje... 02.04.12

Behov for miljøopprydding i Sandefjordsfjorden

Staten kan delfinansiere miljøtiltak i Sandefjordsfjorden dersom kommunen bidrar med penger og lager en konkret plan for å redusere miljøproblemene fra forurenset sjøbunn. Nå... 02.04.12