Bekrefter sur nedbør-trend

Klif kunne ved årsskiftet fortelle at den positive utviklingen med mindre sur nedbør de siste 20 årene har stagnert. En ny rapport bekrefter disse funnene.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) utgir årlig tre rapporter om langtransporterte luftforurensninger og effekter av disse i Norge.

  • Atmosfæriske tilførsler av langtransportert luft og nedbør.
  • Effekter av langtransporterte forurensninger på vannkvalitet og biologi i ferskvann.
  • En sammendragsrapport som oppsummerer funnene i de to første rapportene og sammenstiller med funn fra andre overvåkningsprogrammer.

Alle rapportene er nå klare.

Tema