Oktober 2011

Et giftig eksperiment

For å gjøre hverdagen tryggere, jobber vi med forbud og restriksjoner for å erstatte miljøgifter med mindre skadelige alternativer. Klarer vi det? Eller erstattes en miljøgift m... 31.10.11

Flere treimpregneringsmidler og insektsmidler på vedlegg I til biociddirektivet

EU har nylig besluttet å oppføre to treimpregneringsmidler og seks insektmidler på vedlegg I til biociddirektivet. Virksomheter må merke seg søknadsfristen for produkter som... 27.10.11

Konferanse 25. november om plikter for etterfølgjande brukarar i REACH

Norsk Industri, Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif), Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet arrangerer ein konferanse for etterfølgjande brukarar om pliktene deira i REACH ... 27.10.11

Strengere krav til kreosotimpregnering

Det har lenge vært forbudt å bruke kreosot for privatpersoner. Dersom næringslivet i... 27.10.11

Knask eller knep

31. oktober er det igjen klart for Halloween. Mange av produkta til ungane kan innehalde... 26.10.11

Fisk frå Etnefjorden ikkje forureina

I fjor blei det rapportert om høge nivå av ein type bromert flammehemmar i fisk frå... 25.10.11

Bekrefter sur nedbør-trend

Klif kunne ved årsskiftet fortelle at den positive utviklingen med mindre sur nedbør de siste 20 årene har stagnert. En ny rapport bekrefter disse funnene. 25.10.11

Oppdaterte retningslinjer for miljøovervåking offshore

Klif har revidert retningslinjene for miljøovervåking av petroleumsvirksomheten på norsk... 24.10.11

Klart for CO2-fangst på Mongstad

Klif gir nå klarsignal for testing av CO2-fangst på Teknologisenteret på Mongstad (TCM).... 18.10.11

Full tank med mindre stank

Fra neste år skal dampen som dannes når du fyller opp bensintanken, samles opp, gjenvinn... 17.10.11

Hyppigare oppdatering av PIB

Produktinformasjonsbanken (PIB) viser opne data frå produktregisteret. PIB blir frå 1. oktober 2011 oppdatert kvar 14. dag i staden for kvar månad. Hyppigare oppdatering av PIB... 14.10.11

Foreslår kvikksølvkutt i EU

Et forslag fra Klif kan føre til at europeiske utslipp av kvikksølv kuttes med 4–7 prosent. 11.10.11

Mer klimagasser fra EU

Utslippene av klimagasser i EU-landene økte med 2,4 prosent fra 2009 til 2010, viser... 10.10.11

Mangelfull oversikt kan true sikkerheten

Hver fjerde kontrollerte virksomhet mangler oversikt over risiko for arbeidstakere,... 10.10.11

Kvikksølvgåten

Stadig mindre kvikksølv tilføres norsk natur. Likevel blir det mer kvikksølv i ørret og... 06.10.11

Opprettheld miljøkrav i Nordsjøen

Det norske oljeselskap ASA har fått strenge krav til bruk av kjemikal og beredskap ved... 05.10.11

Bryter beredskapskrav i Norskehavet

Total Norge har alvorlige mangler i beredskapen mot akutt forurensning på feltet Alve No... 05.10.11

Retningslinjer for søknader offshore

Klif har utarbeidet retningslinjer for utforming av søknader for operatører offshore. De... 05.10.11

Strengere kjemikaliekrav til leker

EU har vedtatt strengere regulering av kjemikalier i leketøy fra sommeren 2013. Det er... 04.10.11

Barentshavet lite forurenset

Ny kunnskap om miljøtilstanden i Barentshavet viser at det er lite miljøgifter i dette... 03.10.11

Russiske forurensningssynder plager Finnmark

Overvåkingen av luftkvalitet i grenseområdene mot Russland viser at det fortsatt er høye nivåer av svoveldioksid i lufta i Øst-Finnmark. 03.10.11

Oljejubel i Ghana også

I oljelandet Norge jubler bransjen over nye store funn. I Ghana jubler folket over at... 02.10.11