Mars 2011

Mjøsa blir sakte, men sikkert renere

Fisken i Mjøsa inneholder nå mye mindre miljøgifter enn for ti år siden, hovedsakelig... 20.06.12

Strengere krav til utslipp av de verste miljøgiftene

Klif vil forskriftsfeste listen over "verstingstoffene". Det vil sikre at alle bedrifter har de samme strenge krav til utslipp av prioriterte miljøgifter. 31.03.11

Ny rapport om aminer og helserisiko

Klif har i forbindelse med Teknologisenteret på Mongstads (TCM) søknad om utslippstillat... 29.03.11

Anbefaler MD å opprettholde midlertidig utslippstillatelse

Klif finner ikke grunnlag for å endre vedtaket om midlertidig bruk av Magnafloc 1707 ved Sydvaranger Gruve etter klage fra Naturvernforbundet og Natur og ungdom. 29.03.11

Lakselusmidler truer krepsdyr

Nye miljøundersøkelser gjort på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet påviser ... 24.03.11

Lite miljøgifter ved Kolahalvøya

Ferske undersøkelser i de russiske områdene Kvitsjøen og Pechorahavet viser positive... 23.03.11

Mange småbåthavner er forurenset

Miljøprøver fra 13 småbåthavner viser at bunnstoff og andre miljøgifter forurenser både jord og sjøbunn. Noen av miljøgiftene har vært forbudt i mange år. 22.03.11

Midttun Godal sluttar i Klif

Ingunn Midttun Godal sluttar 1. april som leiar av avdeling for tilsyn og vatn i Klif. Bjørn Bjørnstad fungerer som avdelingsdirektør frå 1. april og inntil ny leiar er tilsett. 21.03.11

Foreslår utvalg for å vurdere klimalov

Klima- og forurensningsdirektoratet frykter at nødvendige klimatiltak skyves fram i tid.... 18.03.11

Ny pris for innlevering av PCB-ruter

Klif har fastsatt ny maksimal pris for innlevering av kasserte isolerglassruter med PCB.... 15.03.11

Bekymret for oljeboring utenfor Jan Mayen

Jan Mayen har tøffe klimatiske forhold og sårbar natur. Klif er bekymret for planene om... 15.03.11

Nye stoffer som foreslås inn på kandidatlista i REACH er på høring

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) har foreslått at sju nye stoffer bør inkluderes i kandidatlista for godkjenningsordningen under REACH-regelverket. Stoffene er nå på... 14.03.11

Unge journalister skal avsløre miljøsyndere

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim ble grillet av skoleelever da Miljøstatus i... 10.03.11

Fylker får penger til sjøbunnopprydning

Fire fylker får penger fra Klif til å videreføre prosjektlederstillinger som skal arbeide med opprydning i forurenset sjøbunn. Det gjelder Hordaland, Telemark, Vestfold og... 09.03.11

Frynsegoder favoriserer bil

Kollektivreisende må betale skatt hvis arbeidsgiver sponser månedskortet. Bilister med... 09.03.11

Vil ha innspel til forbetring i oppdrettsnæringa

– Akvakultur er i dag den største menneskeskapte kjelda til utslepp av næringssalt frå... 08.03.11

Vurderer endring av returordning for EE-avfall

Etter fjorårets innsamlingsproblemer og nedslående resultater fra revisjon av... 08.03.11

Jan Kato Fremstad ny organisasjonsdirektør

Jan Kato Fremstad (52) er tilsett som leiar av organisasjonsavdelinga i Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif). Han har brei erfaring frå liknande stillingar i statleg sektor. 08.03.11

Enklere å finne publikasjoner

En ny løsning for håndtering av publikasjoner på klif.no skal gjøre det lettere å finne... 01.03.11

Vurdering av ny kunnskap om aminutslepp

Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) har på oppdrag frå Miljøverndepartementet gitt ei vurdering av ny kunnskap om utslepp av amin til luft frå CO2-fangst. 02.03.11

Seminar om skog-rapport 11. mars

Klif inviterte til seminar på Helsfyr i Oslo for å presentere rapporten om skog som biomasseressurs. 02.03.11