Klif og fiskeoppdrett

Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) er ikkje mot fiskeoppdrett, vi er mot uakseptabel miljøskade. Vi gjer jobben vår som forureiningsmyndigheit ved å stille krav og føre tilsyn, skriv direktør Ellen Hambro.

Tema