Bedre enn ventet i klimaforhandlingene

Klimaforhandlingene i Durban i Sør-Afrika (COP17) endte bedre enn ventet på forhånd. En ny internasjonal klimaavtale skal framforhandles innen 2015 og tre i kraft i 2020.

For første gang i klimaforhandlingenes historie åpner store utslippsland som Kina og India for å bli en del av en framtidig internasjonal bindende klimaavtale. USA sluttet seg også til avtalen i Durban.

Kyotoprotokollen forlenges fra 2013, men selve utslippsforpliktelsene skal forhandles i 2012. Dette er aktuelt for EU, Norge og noen få andre industriland. Verken USA, Japan, Russland eller Canada ønsker noen internasjonale forpliktelser om å kutte sine utslipp i perioden frem til 2020.

Det ble også enighet om å opprette et klimafond som skal støtte klimatiltak i utviklingsland, men finansieringen er ikke på plass.

Tema