August 2011

Regjeringens strategi for miljøteknologi

Regjeringen har nylig lagt fram sin strategi for miljøteknologi - Næringsutvikling og grønn vekst. Her finner du strategien og bakgrunnsdokumenter. 31.08.11

Eksplosjon på skip i Sandefjord

(Sist oppdatert 02.09.11) Det var tirsdag 30. august en eksplosjon om bord på skipet ”Mar Cristina”, som lå til kai ved bedriften Oleon Scandinavia AS i Sandefjord. Årsaken til... 30.08.11

Ein meir klimavennleg stat

I dag går startskotet for ein meir klimavennleg stat. Gjennom prosjektet "Klimanøytral stat" testar Klif og ni andre statlege etatar ut ulike måtar å redusere utsleppa av... 30.08.11

Kontrollerer asfaltverk over hele landet

Overholder asfaltverkene kravene til utslipp, støy og kjemikalier? Det er noe av det Klif og Fylkesmannen vil finne ut av når vi nå kontrollerer bransjen. 29.08.11

Ny dokumentasjon om amin i CO2-fangst

Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) har fått ny dokumentasjon om risikoen ved bruk... 29.08.11

Tilsynsmyndighetene kontrollerer risiko

Mer enn 300 inspektører over hele landet kontrollerer nå hva virksomhetene gjør for å... 24.08.11

Skolestart utan verstingstoff

Skolesaker kan innehalde helse- og miljøskadelege stoff. Her får du gode råd om kva... 19.08.11

Vil ha produksjonsområde i oppdrett

Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Klima- og forureiningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning vil alle innføre produksjonsområde og handlingsreglar for å sikre best... 11.08.11

Ber om synspunkter fra publikum på luftregelverket

EU inviterer publikum til å gi sine synspunkter på og erfaringer med EU-regelverket for luft. Fristen for tilbakemeldinger er 30. september 2011. 11.08.11

Strenge krav til kjemikaliebruk og beredskap ved leteboring i Nordsjøen

Klif stiller strenge krav til Det norske oljeselskap ved boring av letebrønnen Ulvetanna i den sørlige delen av Nordsjøen. 10.08.11

Kurs i forskrift om opprydding i forurenset grunn 22.-23. september

Miljøringen, i samarbeid med Klif og NGI, inviterer medlemmer og interesserte til kurs i forskrift om opprydding i forurenset grunn og veileder for helsebaserte tilstandsklasser... 02.08.11