2011

Mjøsa blir sakte, men sikkert renere

Fisken i Mjøsa inneholder nå mye mindre miljøgifter enn for ti år siden, hovedsakelig... 20.06.12

Foredragene fra Miljøgiftkonferansen 18. januar 2012

Hva skal til for å stanse utslipp av helse- og miljøskadelige kjemikalier innen 2020? Hv... 18.01.12

Ulovlig stoff i fyrverkeri

Miljømyndighetene i Sverige og Danmark har funnet det ulovlige stoffet heksaklorbenzen i flere typer fyrverkeri. Klif utelukker ikke at det kan finnes ulovlige produkter også på... 27.12.11

Konferanse om ekstremvær og katastrofer 24.-25. januar 2012

24.-25. januar 2012 deltar leder av FNs klimapanel (IPCC), Rajendra Pachauri, og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim på en konferanse i Oslo om håndtering av ekstremvær og... 22.12.11

Vil straffe ulovlig avfallseksport med fengsel

Klif vil skjerpe straffen for de alvorlige tilfellene av ulovlig eksport av avfall, et... 22.12.11

Se offshoreutslippene her

Nytt på nettstedet norskeutslipp.no er utslippsdata, kontrollrapporter og miljøkrav til... 21.12.11

Dieselbilar forureinar meir enn tidlegare venta

Utslepp av helseskadeleg nitrogendioksid (NO2) frå vegtrafikken har auka i byane dei siste åra. Utsleppa frå nye dieselbilar og mange tunge køyretøy er høgare enn venta.... 20.12.11

DVS Norge må avvikle ulovlig lagring

Klif har avdekket at DVS Norge AS på Mongstad i Hordaland på nytt har lagret farlig avfa... 19.12.11

Seminar om når ulykker truer miljøet 1. februar 2012

1. februar 2012 inviterer Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Petroleumstilsynet (Ptil) til gratis seminar i Oslo om forebygging og begrensning av akutte utslipp. 16.12.11

ECHA i ny drakt og på nye nettsider

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) lanserte nye nettsider og ny logo 15. desember i år. 15.12.11