Mars 2010

Vil rydde opp i forsøpling mer effektivt

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) går inn for at kommunene får mulighet til å finansiere opprydding av forsøpling gjennom bruk av avfallsgebyrene. Vi foreslår at... 30.03.10

Dom mot tidlegare Vest Tank-leiarar og tilsett

Nordhordland tingrett har dømt daverande styreleiar og dagleg leiar i Vest Tank AS til fengselsstraffer. 26.03.10

Kartlegger farlig avfall fra bygg

Riving og rehabilitering av bygninger genererer store mengder avfall. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har fått kartlagt et utvalg bygningsmaterialer for innhold av... 26.03.10

Strenge krav til bensinlagring ved Alexela Sløvåg

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) gir konsesjon til at Alexela Sløvåg AS i Gulen kan mellomlagre bensinprodukter. Vi setter strenge krav til anlegget slik at befolkning... 25.03.10

Bruk solbriller i påskesola

En solrik påske på snødekt fjell er for mange den perfekte idyll. La ikke idyllen slå sprekker ved å utsette øynene og huden for intens UV-stråling. Med solkrem og solbriller ti... 24.03.10

Mjøsfisken mindre forurenset

I Mjøsa ser vi etter flere års miljøovervåkning at det blir mindre miljøgifter. Men fortsatt er det noe mer miljøgifter i mjøsfisken enn i fisk fra andre norske innsjøer. 24.03.10

Meir forureina massar til deponi

Drygt 3,8 millionar tonn avfall blei behandla på norske avfallsbehandlingsanlegg i 2008. Dette er 8 prosent meir enn i 2007. Avfallsmengder deponerte auka mest, med om lag 10... 24.03.10

Øyenvitneskildringer av miljøet

Tidligere var vintrene kalde med mye snø. Nå tiner og fryser det gjentatte ganger, og bakken blir et islag som gjør at reinsdyra ikke får spist. Det forteller en samisk reingjet... 24.03.10

Ingunn Midttun Godal ny tilsynsdirektør

Ingunn Midttun Godal (42) er ansatt som leder av avdeling for tilsyn og vann i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Hun kommer fra stillingen som direktør for analyse og... 23.03.10

Ansvarleg miljøtilsyn

Vi har lært mykje av eksplosjonen ved Vest Tank som vi har brukt til å skjerpe krava og auke kontrollane. Eg kan love at vi arbeider hardt for følgje opp alle forureinande... 19.03.10

Miljøseier i Høyesterett

Høyesterett konkluderer i en fersk dom at Hempel A/S skal foreta miljøtekniske undersøkelser av grunn og sjøbunn på Askøy utenfor Bergen. Dette er en prinsipielt viktig dom om... 17.03.10

Mindre miljøgifter i fisk og blåskjell

Nivåene av miljøgifter i fisk og blåskjell langs norskekysten er stort sett lave. Siden undersøkelsene startet på 1980-tallet, har det blitt mindre miljøgifter de fleste stedene... 17.03.10

ECHA kartlegg forventa mengd registreringssøknader

Det europeiske kjemikalbyrået (ECHA) vil identifisere stoff som industrien enno ikkje har stadfesta at har eit fungerande SIEF. Verksemder som ønskjer å registrere minst eitt... 17.03.10

Norge nominerer 80 forskere til FNs klimapanel

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har nominert 80 forskere og eksperter fra norske institusjoner som kandidater til arbeidet med den femte hovedrapporten til FNs... 15.03.10

Skjerper kravene til behandlingsanlegg for farlig avfall

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) skjerper kravene til alle behandlingsanlegg for farlig avfall i Norge. Wergeland-Halsvik AS i Gulen er blant de første anleggene som f... 15.03.10

Produktregisteret har gjort deklareringen enklere

Produktregisteret har nå gjort deklareringen enklere ved at vi ikke lenger ber om informasjon på komponentnivå når det gjelder hva som skal beskyttes i sammensetningene. 11.03.10

Til Kina med miljøkompetanse

En delegasjon fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er nå i Beijing for å åpne en ny miljøskole og for å sette i gang nye miljøprosjekter. Vi viderefører med dette det... 08.03.10

Forhandlere av småelektronikk kontrolleres på nytt

Fylkesmannen og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) kontrollerer nå en rekke forhandlere av elektriske og elektroniske produkter i 11 fylker. Vi sjekker at forhandlerne h... 08.03.10

Kontrollerer alle returselskap for EE-avfall

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) kontrollerer i år de fire godkjente returselskapene for kasserte elektriske og elektroniske produkter. Det er viktig med en god... 08.03.10

Seminar om farlige stoffer i forbrukerprodukter 13. april

Mange vanlige forbrukerprodukter inneholder helse- og miljøskadelige stoffer. Gjøres det nok for å beskytte forbrukerne og miljøet? Vi inviterer organisasjoner, myndigheter,... 09.03.10

Ny teknologi for mudring

Det er utviklet ny alternativ teknologi for skånsom fjerning av forurenset sjøbunn. Mudringen gjøres med en undervannsslede som suger opp sedimentene. Rapportene som beskriver... 05.03.10

Foreslår økt omsetning av biodrivstoff

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har hatt forskriften om økning i kravet til omsetning av biodrivstoff på høring. I tråd med høringsforslaget foreslår vi å endre dagen... 04.03.10

Ny versjon av REACH-IT 22. mars

Frå 22. mars må registrantar bruke den nyaste versjonen av UICLID (5.2) for å levere registreringsdossiera sine. 03.03.10

Erfaringer fra sjødeponering ved Malmøykalven

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har oppsummert erfaringene fra dypvannsdeponiet ved Malmøykalven i Indre Oslofjord. Sjødeponering av forurenset masse kan være egnet... 02.03.10

Strengare kontroll av farleg avfall med skip

I desember i fjor presenterte fem statlege etatar planane for å styrkje kontrollane med eksport og import av farleg avfall med tank- og bulkskip. 02.03.10