Tre av fem tilknytte høggradig reinsing

I 2009 var 59 prosent av landet sine innbyggjarar tilknytte høggradige reinseanlegg, det vil seie at avløpsvatnet deira blir reinsa biologisk og/eller kjemisk. Det utgjer ein auke på 1 prosentpoeng frå i fjor.

Tema