August 2010

Anbefaler endringer i lederstrukturen til FNs klimapanel

Ekspertkomiteen som har gjennomgått arbeidsmetodene og rutinene til FNs klimapanel (IPCC), legger vekt på profesjonalisering av klimapanelets ledelse. Blant annet anbefaler de å... 30.08.10

Kontrollerer returmetallbransjen

Verksemder som handterer returmetall, må passe på at dei ikkje forureinar miljøet. Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) og Fylkesmannen kontrollerer i haust mange slike... 30.08.10

Omfattende kontroll av Sydvaranger Gruve

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) avdekket to avvik ved vårt tilsyn av Sydvaranger Gruve AS i Kirkenes i forrige uke. De manglet deklarering av et kjemikalie til... 30.08.10

Barnehagane i Bergen får reinare jord

Bergen er ein av dei 15 største kommunane i landet som ryddar opp i forureina jord i barnehagar og på leikeplassar. Undersøkingar ved dei 260 private og kommunale barnehagane i... 27.08.10

Ny rapport om arbeidsrutiner i FNs klimapanel

Mandag 30. august legger en uavhengig ekspertkomité fram sin rapport om arbeidsrutinene til FNs klimapanel (IPCC). Målet er blant annet å foreslå forbedringer for å sikre best... 26.08.10

Kvikksølvforhandlingane om global avtale har starta

Ein ny brosjyre frå Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) og Miljøverndepartementet viser korleis Noreg har redusert utsleppa av kvikksølv. 25.08.10

Lite miljøskadelige stoffer i Barentshavet

En ny rapport støtter opp om tidligere undersøkelser som viser at det er lave tilførsler av miljøfarlige stoffer til Barentshavet. Det er stort sett lite miljøgifter på sjøbunne... 20.08.10

Norge leder globalt arbeid mot farlig stoff

Miljøvernmyndighetene i Norge har forbudt flere bromerte flammehemmere fordi stoffene har helse- og miljøskadelige effekter. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) leder det... 19.08.10

Har kartlagt nanoteknologiske produkt

Dei helse- og miljømessige konsekvensane av nanomateriale og nanopartiklar er førebels lite kjend. Ei arbeidsgruppe har derfor fått kartlagt bruk og produksjon av nanoteknologis... 10.08.10

Vinnere av miljøquiz i Fredrikstad

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) inviterte til quiz på vår stand om farlige stoffer i forbrukerprodukter på Månefestivalen i Gamlebyen i Fredrikstad lørdag 24.juli. Vi... 10.08.10

Kurs i praktisk bruk av Klifs risiko- og klassifiseringsrettleiarar

Miljøringen tilbyr medlemene sine og andre interesserte kurs i praktisk bruk av Klifs rettleiarar for risikovurdering av forureina sediment og miljøklassifiseringssystemet den 2... 10.08.10

Miljøvennlig bilvask

Dersom du skal vaske bilen hjemme, anbefaler Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) at du bruker produkter med miljømerket Svanen. Ellers er maskinvask på bensinstasjon et... 05.08.10

Gjøafeltet elektrifiseres

Kraftforsyningen til olje- og gassproduksjonen på Gjøafeltet i Nordsjøen vil hovedsakelig komme fra land. Utslippene til luft blir derfor lavere sammenlignet med andre felt... 05.08.10