2010

Millioner til opprydding i forurenset Trondheims-grunn

Killingdal-området har vært sterkt forurenset av tungmetaller og tjærestoffer (PAH) siden 1950-tallet. Som ledd i arbeidet med å få renere bunnforhold i Trondheim havn, har Klif... 22.12.10

Ikke bruk spillolje i varmeovnen!

Spillolje er farlig avfall fordi den inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som lett... 21.12.10

Positiv forsuringstrend i fare

Forsuringen av norske elver og vassdrag har vært på god vei ned siden 1990-tallet. Nå er... 21.12.10

Klif.no i ny drakt

Klif.no har fornyet seg. Målet med omleggingen er at brukerne av nettstedet vårt enkelt... 21.12.10

Kunnskapsstatus for Nordsjøen og Skagerrak

Faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak gir kunnskapsstatus innen temaer for miljøbeskrivelse og påvirkning. En ny rapport viser også behovene for miljøovervåkning kartlegging og... 21.12.10

1,5 millionar i bot for kvikksølvutslepp

Eras Metal AS i Høyanger har vedteke bota frå politiet på 1,5 millionar kronar for ulovleg utslepp av kvikksølv og flussyre. Klif melde verksemda for dette utsleppet i 2009. 20.12.10

Hopper bukk over miljøkonsekvensene

Utvalget som har utredet høyere utvinningsgrad på norsk sokkel, hopper fullstendig bukk over konsekvensene dette får for klimaet, skriver Ellen Hambro, direktør for Klima- og... 20.12.10

Høye kvikksølvnivåer i abbor

En fersk undersøkelse viser at kvikksølv i abbor fra innsjøer i Sør-Norge er langt høyer... 17.12.10

Kjøper klimakvoter for å bevare vinteren

Tryvann Skisenter i Oslo kjøper klimakvoter som ett av flere tiltak for å nå visjonen om å bli landets første alpinanlegg med CO2-nøytral drift. 16.12.10

Tre av fem tilknytte høggradig reinsing

I 2009 var 59 prosent av landet sine innbyggjarar tilknytte høggradige reinseanlegg, det vil seie at avløpsvatnet deira blir reinsa biologisk og/eller kjemisk. Det utgjer ein au... 15.12.10