Viktige REACH-veiledninger på 22 språk

ECHA har oversatt seks REACH-veiledningsdokumenter som tiligere kun var tilgjengelige på engelsk. Dokumentene er nå tilgjengelige på 22 EU-språk - også svensk og dansk. Dette er veiledninger om informasjonskrav og kjemisk sikerhetsvurdering, og veiledninger om stoffer i produkter, registrering, og nedstrømsbrukeres forpliktelser.

Dokumentene inneholder viktig informasjon til aktører med forpliktelser under REACH-regelverket, inkludert fremstillere, importører og nedstrømsbrukere av kjemikalier, og også produsenter av produkter.

Tema