Vi gjenvinner mer emballasjeavfall

I fjor samlet vi inn over 510 000 tonn emballasjeavfall. Det betyr at hele 92 prosent av alt emballasjeavfall som oppstår, går til energi- og materialgjenvinning. Materialselskapenes rapportering til SFT viser at vi har nådd nesten alle nasjonale mål om gjenvinning av emballasje.

Mengden emballasjeavfall som ble samlet inn i Norge, økte med rundt 10 000 tonn fra 2007 til 2008. Det viser resultatene som materialselskapene rapporterer til Statens forurensningstilsyn (SFT).

– Vi er godt fornøyd med at materialselskapene har fått til en svært høy innsamling av emballasjeavfall. Det er likevel viktig at de jobber videre med å bli enda bedre, sier SFT-direktør Ellen Hambro.


Gjenvinningsmål nådd: Miljøverndepartementet og emballasjekjedene har inngått frivillige avtaler om innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall og optimering av emballasje.

Emballasjeavtaler

  • Miljøverndepartementet og emballasjekjedene har inngått frivillige avtaler om innsamling og gjenvinning av brunt papir, drikkekartong, emballasjekartong, plastemballasje og metallemballasje.
  • Aktører som produserer, importerer, bruker eller omsetter emballasje forplikter seg til å nå minimumsmål for innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall.
  • Ulike materialselskap og Næringslivets emballasjeoptimeringskomite (NOK) arbeider for at næringslivet skal nå målene i avtalene.
Målene i emballasjeavtalene mellom næringslivet og myndighetene er nådd, bortsett fra for emballasjekartong og ekspandert plast (EPS), som ikke har nådd målene for materialgjenvinning.

Norge oppfyller de internasjonale forpliktelsene om gjenvinning av emballasjeavfall for disse emballasjetypene.

Mindre emballasje

Emballasjeoptimering er viktig for å redusere mengden avfall som oppstår. Den årlige rapporten fra Næringslivets emballasjeoptimeringskomité (NOK) viser at den totale emballasjebruken økte med to prosent fra 2007 til 2008.

Økningen skyldes at enkelte bedrifter med stor omsetning har økt sitt emballasjeforbruk. Hovedtrenden for de fleste virksomhetene er redusert bruk av emballasje.

- Det er gjort mye bra i Norge for å redusere bruk av emballasje, men det er nødvendig med fortsatt innsats, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Tema