Sparepærer må ikke kastes i søpla

Sparepærer inneholder små mengder kvikksølv. Det er derfor viktig at brukte sparepærer ikke kastes i søpla. Du kan enten levere dem gratis i forretninger som selger sparepærer, eller levere dem gratis på mottak for farlig avfall.


Sparepære: De små mengdene kvikksølv gjør ingen skade så lenge det befinner seg inne i sparepæren. Det er imidlertid viktig at brukte sparepærer leveres til forsvarlig behandling slik at kvikksølv ikke sprer seg i miljøet. Alt for mange sparepærer havner i dag i husholdningsavfallet.

– Du kan levere brukte sparepærer gratis i alle forretninger som selger slike. Du behøver ikke ha kjøpt dem i den spesifikke forretningen. Du kan også levere dem gratis på mottak for farlig avfall, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Redusere bruken av kvikksølv

Kvikksølv i sparepærer

  • I Norge er det forbudt med bruk av kvikksølv i produkter.
  • Det er gjort et unntak for små mengder kvikksølv i sparepærer. Det må nemlig være et minimum av kvikksølv i pæren for at den skal virke.
  • Regelverket i Norge og EU tillater at en sparepære kan inneholde opptil 5 milligram kvikksølv. Denne grenseverdien skal revideres i 2010.
De norske utslippene av kvikksølv er sterkt redusert de siste 20 årene. Miljøvernmyndighetene har en egen handlingsplan med tiltak for å redusere utslippene ytterligere.

Utslippene av kvikksølv forventes å bli redusert med 65-70 prosent i perioden 1995–2010.

– Vi arbeider aktivt nasjonalt og internasjonalt for å redusere utslipp og bruken av kvikksølv. Vi jobber blant annet for strengere grenser som gir lavere innhold av kvikksølv i sparepærer og lysstoffrør, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Kontrollerer at regelverket følges

Miljøvernmyndighetene kontrollerer at regelverket følges opp. Vi sjekker at sparepærer ikke inneholder mer kvikksølv enn tillatt og at avfallsbehandlingen er trygg.

Vi kontroller også at forhandlerne følger opp pålegget om å informere godt i butikkene om at det er gratis å levere inn brukte sparepærer.

Vi har i flere år informert forbukerne om at sparepærer ikke må kastes i søpla. Det blir en ny kampanje om dette i høst.

Energikrav til belysningsprodukter

Gode alternativer til glødepærene

  • Halogenpærer og lavenergipærer er gode alternativer til den tradisjonelle glødepæren.
  • Det vil ikke være nødvendig å skifte ut lysarmatur (lamper) for å benytte seg av de mer energieffektive alternativene.
  • I framtiden vil vi få enda flere og mer energieffektive løsninger. Teknologien lysdiode (LED) kan bli et godt alternativ.
Fra 1. september i år innførte EU en forordning der det stilles energikrav til belysningsprodukter. Det er nå forbudt å produsere og importere lyspærer som ikke oppfyller disse kravene til EU-landene. Dette omfatter fra 1. september alle matte glødepærer og klare glødepærer over 100 W.

Det er strenge kvalitetskrav til alle pærer. For eksempel kan sparepærer av dårlig kvalitet ikke importeres.

Norge er foreløpig ikke omfattet av forbudet mot glødepærer, siden forordningen foreløpig ikke er innlemmet i EØS-avtalen. Det er altså ikke forbudt å selge eller kjøpe glødepærer i Norge fra 1. september.

Vi vil likevel se en gradvis utfasing fram mot 2012, og samtidig en innfasing av mer energieffektiv belysning.

Tema