Nytt klimahefte for skolen

Klimahefte er et nytt arbeidshefte for mellomtrinnet, ungdomsskolen og videregående skole. Heftet kan brukes som et verktøy til å få mer kunnskap om klimaendringene og for å bli mer miljøbevisst. Miljøstatus i Norge og Avis i skolen står bak arbeidsheftet.

Klimahefte gir deg kortfattet informasjon om:

  • Drivhuseffekten, klimagasser
  • Klimaendringer og konsekvenser av global oppvarming
  • Kilder til utslipp av klimagasser i Norge
  • Arbeid internasjonalt og i Norge for å redusere utslippene og gjøre oss bedre i stand til å tilpasse oss klimaendringene

Klimaheftet inneholder også oppgaver som kan brukes i undervisningen.

Last ned heftet

Du kan også bestille heftet på bestilling@klif.no.