Mer avfall fra tjenesteyting

Tjenesteytende næringer kvittet seg med 1,6 millioner tonn avfall i 2008. Varehandelen stod for 41 prosent av dette. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tema