Kjemikaliedagar 10. og 11. november

Kjemikaliedagane blir arrangert 10. og 11. november i Oslo. Sentrale tema er nanoteknologi, risikokommunikasjon og REACH. Frist for påmelding er 28. oktober.

Kjemikaliedagane er ein årleg temakonferanse med deltaking frå næringslivet, myndigheiter og forskningsinstitusjonar. SFT deltek i programkomitéen.

Heile saka hos Norsk industri

Tema