Kartsystemet Vannmiljø lansert

Vannmiljø er et nettbasert kartsystem hvor du kan registrere og analysere data om tilstanden i norsk vann. SFT og Direktoratet for naturforvaltning (DN) lanserer det nye saksbehandlersystemet i dag.


Forenkling og effektivisering: – Gjennom Vannmiljø ønsker vi å oppnå en forenkling og effektivisering av vannfaglig arbeid. Systemet gir bedre oversikt og muligheter for bedre planlegging av overvåkingsaktiviteter, sier prosjektleder Anne Gøril Aas i miljødataseksjonen i SFT.

Bidrar til å oppfylle EUs vannrammedirektiv

Vannmiljø skal være med å oppfylle miljøvernmyndighetenes forvaltningsbehov i vannforskriften under EU vannrammedirektiv.

Åpent system

Vannmiljø er åpent tilgjengelig for alle som vil se på dataene. For å registrere opplysninger i databasen, må man være registrert bruker.

Samarbeidsprosjekt

Utviklingen av Vannmiljø er et samarbeidsprosjekt mellom SFT og DN som til nå har pågått i tre år.

Gå til Vannmiljø

Tema