Hovedregistranter bør melde seg for ECHA

ECHA oppfordrer hovedregistranten i hvert samarbeidsforum (SIEF) til å melde fra til ECHA om at de er utpekt som hovedregistrant for stoffet som skal registreres. Da vil hovedregistranten få anledning til å delta på arbeidsmøtet 'Lead Registrants Workshop' som ECHA arrangerer for hovedregistranter 11. september 2009 i Brüssel.

Tema