Første tekniske tilpasning til CLP

Listene over harmonisert klassifisering og merking av farlige stoffer er oppdatert. Dette er den første tekniske tilpasningen (1. ATP) til CLP-forordningen.

Listene inneholder informasjon til og med den 29. ATP (tekniske tilpasning) til direktiv 67/548/EØF. Med den første tekniske tilpasningen til CLP,  inkluderes 30. og 31. ATP til direktiv 67/548/EØF i CLP-forordningen.

1. ATP til CLP vil bli gjennomført i norsk regelverk etter at den er inkludert i EØS-avtalen.

Les hele dokmentet på EurLex.

Tema