Forslag til gjennomføring av gebyrforordningen

Gebyrforordningen angir hvilke tjenester fra det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) som industrien skal betale for under REACH-regelverket. SFT foreslår å implementere gebyrforordningen gjennom en endring av REACH-forskriften.

Gebyrforordningen angir blant annet at det skal betales gebyrer for registrering av stoffer, søknader om unntak fra registrering for produkt- og prosessorientert forskning og utvikling (PPORD) og søknader om godkjenning av stoffer som er underlagt godkjenningsordningen.

Gebyrene øker ved økte mengder av et stoff, de reduseres for hver enkelt bedrift når flere samarbeider om registrering, og de reduseres for små og mellomstore bedrifter. Merk at det kun er ECHA som skal sende ut faktura på gebyrer knyttet til REACH-forordningen og at gebyrene ikke skal betales før fakturaen fra ECHA er mottatt.

Innholdet i gebyrforordningen og størrelsen på gebyrene er detaljert beskrevet på norsk i en vurdering av konsekvenser (se lenke i høyre meny). REACH-forordningen er i Norge gjennomført i REACH-forskriften.

Høringsfrist 15. november

Vi ber om at eventuelle kommentarer til forslaget til endring av REACH-forskriften (se lenke i høyre meny) sendes Statens forurensningstilsyn innen 15. november 2009.