Forskriftsregulering av seks industribransjer

Miljøverndepartementet har vedtatt en forskriftsregulering av seks industribransjer. Endringen innebærer at enkelttillatelser erstattes med standardkrav i forurensningsforskriften.

Endringene omfatter disse bransjene:

  • asfaltverk
  • fiskeforedlingsbedrifter
  • forbrenningsanlegg med rene brensler
  • anlegg for kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling (galvano)
  • mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner (inkludert skipsverft)
  • produksjon av pukk, grus, sand og singel

De nye bestemmelsene vil erstatte flere hundre konsesjoner gitt av forurensningsmyndighetene. For de største industrivirksomhetene skal regulering etter forurensningsloven fortsatt skje gjennom utslippstillatelse. Disse virksomhetene har utslipp av større omfang og miljørisiko og derfor større behov for individuelle utslippskrav.

Tema