Erfaringer fra 500 hovedregistranter

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) arrangerte 11. september et arbeidsmøte for hovedregistranter i Brussel. Mer enn 500 bedrifter deltok på møtet for å dele erfaringer og god praksis i henhold til samarbeidet i forum for utveksling av opplysninger om stoffer (SIEF) mot et felles registreringsdokument.

Representanter fra ti ulike bedrifter og bransjeorganisasjoner holdt presentasjoner om sin erfaring med å ta hovedansvaret for å utarbeide felles registreringsdokument i SIEF. Hovedregistranten har en avgjørende rolle i denne prosessen. De ble oppfordret til å våge og dele erfaringer, og til å sende inn registreringsdokumentet til ECHA minst to måneder før fristen som er 1. desember 2010.

Flere "webinars" for hovedregistranter er planlagt av ECHA i tiden frem mot fristen i 2010.

Tema