Vi er mer plaget av støy

Støyen fra veitrafikk øker og samtidig vokser befolkningen. De beregnede støyplagene i Norge har dermed økt med 9 prosent siden 1999. Ser man kun på de som var støyutsatt den gangen, har støyplagene derimot gått ned med 2 prosent.

Tema