Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg

Helsedirektoratet har nylig revidert veileder for nærmiljøanlegg, som første gang ble utgitt av Helse- og omsorgsdepartementet i 2006.

Veilederen inneholder nå en standardisert metode for måling og beregning av støy. Den skal bidra til en mer enhetlig vurdering og behandling av slike anlegg i landets kommuner.

Må utrede støy som miljøfaktor

Veilederen har som formål å sikre at støy som miljøfaktor blir tilstrekkelig utredet og vurdert når nye anlegg blir planlagt og utformet, slik at støyplager og konflikter unngås.

Innholdet i veilederen er å anse som anbefalinger og råd. Den skal:

  • bidra med kunnskap om støy og støyplager
  • gi veiledning om støyvurderinger
  • gjennom å gi anbefalte støynivåer, bidra til en mer samordnet og enhetlig behandling av nærmiljøanlegg i fylker og kommuner

Tema