Gradvis eldre kommunalt avløpsnett

Beregninger basert på kommunenes egenrapportering for 2008 viser at gjennomsnittsalderen på det kommunale avløpsnettet var i underkant av 34 år – en økning på nesten to år siden 2006.

Tema