Rapport om seismikk fra næringsgruppe

En næringsgruppe som har sett på forholdet mellom seismikk og fiske har nå levert sine vurderinger til Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet og Statens forurensningstilsyn (SFT).

Tema