Utslipp fra kommunale avløpsanlegg i 2008

Utslippene fra kommunale avløpsanlegg i 2008 er beregnet til 800 tonn fosfor og 12 700 tonn nitrogen. Dette utgjør en økning på henholdsvis en og to prosent sammenlignet med året før. Målt per tilknyttet innbygger tilsvarer disse utslippene 0,20 kilo fosfor og 3,23 kilo nitrogen.

Tema