Skremmeeffekt av seismiske lydbølger

Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet og Statens forurensningstilsyn (SFT) har lagt fram en rapport om skremmeeffekt og andre skadevirkninger av seismiske lydbølger.

Det som legges fram, er basert på vurderingene fra to egne faggrupper som har arbeidet med saken, en forskergruppe og en næringsgruppe. Resultatet fra de nedsatte faggruppene har ikke gitt grunnlag for å anbefaling en generell minsteavstand.

Som et ledd i styringsgruppens arbeid er det også fremlagt en rapport om testing av seismisk utstyr som ikke er ledd i petroleumsvirksomhet – klargjøring av offentlige reguleringer i saksprosesser.

Tema