2009

Nyttårsfeiring med tungmetaller

Som vanlig vil nyttårsnatten lyse opp i rødt, grønt, gull og sølv, akkompagnert av spraking og smell. Effektene kommer av ulike metaller som blir tilsatt i fyrverkeriet. Dette e... 29.12.09

God og miljøvennlig jul

Nordmenn er desidert i verdenstoppen når det gjelder kildesortering. 92 prosent av all emballasje gjenvinnes – og disse vanene kan vi enkelt ta med oss på julekvelden. 23.12.09

Ny veileder om helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

SFTs nye veileder om helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn er først og fremst et verktøy for forurensningsmyndighetene. Den vil også være til hjelp for tiltakshaver... 22.12.09

Klimaforhandlingene enige om viktigheten av skogtiltak

Klimaforhandlingene i København førte til politisk enighet om å begrense den globale oppvarmingen til to grader. Partene ble også enige om at det er svært viktig med umiddelbare... 21.12.09

Oppdatert oversikt over PAH på sjøbunnen

En ny rapport gir oversikt over dagens kunnskap om hvordan PAH i ulike typer bunnsedimenter kan påvirke miljø og helse. 21.12.09

Vil ha strengere krav til innendørs støy

SFT foreslår å skjerpe dagens krav til innendørs støy. Det vil gi de mest støyutsatte lavere lydnivå i boligene sine. Dersom Miljøverndepartementet følger opp forslaget, vil run... 21.12.09

Nye midlertidige utslippskrav til Borregaard

SFT gir Borregaard i Sarpsborg endrede grenser for utslipp til vann fram til 30. juni 2011. Dette for å hindre fare for spredning av legionella. Bedriften skal redusere utslippe... 21.12.09

Har kontrollert interkommunal beredskap mot akutt forurensning

SFT har kontrollert de interkommunale utvalgene mot akutt forurensning i Telemark og Vestfold. Vi har sjekket hvordan de håndterte den første fasen av oljevernaksjonen etter... 18.12.09

Utslipp fra kommunale avløpsanlegg i 2008

Utslippene fra kommunale avløpsanlegg i 2008 er beregnet til 800 tonn fosfor og 12 700 tonn nitrogen. Dette utgjør en økning på henholdsvis en og to prosent sammenlignet med åre... 17.12.09

Farlig avfall fra bygg og anlegg

Avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet består av store mengder farlig avfall. Feil håndtering av dette avfallet kan være en kilde til forurensning fordi avfallet inneholder... 17.12.09